Nyheter

IKC Fonder flyttar

IKC Fonder AB har överlåtit fonder till Coeli Asset Management AB.

Överlåtelsen ägde rum den 1 oktober 2020 och fonderna som berördes var;

- IKC 0-100

- IKC Avkastningsfond

- IKC Fastighetsfond

- IKC Global Infrastructure

- IKC Global Trend,

- IKC Strategifond

- IKC Sverige Flexibel

- IKC Global Flexibel

- IKC Tre Euro


Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivåer har inte förändrats.

Fonderna kommer även efter den 1 oktober 2020 att hanteras av samma förvaltare som innan överlåtelsen.

Dessa kommer tillsammans med personal inom affärsutveckling/försäljning att flytta från IKC Fonder AB

till IKC Capital AB. Överlåtelsen av fonderna utlöser heller inte några skattemässiga konsekvenser för dess

andelsägare. Samtliga plattformar som marknadsför och erbjuder Fonderna till försäljning är underrättade.


Information om IKC Capital och alla fonder finns under www.ikc.se
För mer information vänligen se IKCs pressmeddelande eller kontakta försäljningschef Tobias Olsson,

tobias.olsson@ikcfonder.se alternativt 073-421 72 01