Välkommen till IKC Fonder!

IKC Fonder AB ingår i IKC-koncernen, en finansiell företagsgrupp med huvudkontor i Malmö med kontor i Stockholm. IKC Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att förvalta 11 värdepappersfonder. Därutöver förvaltar IKC Fonder två fonder diskretionärt.


Fonderbjudande >>

Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>