Välkommen till IKC Fonder!

IKC Fonder AB ingår i IKC-koncernen, en finansiell företagsgrupp med huvudkontor i Malmö med filialkontor i Stockholm och Manila. IKC Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att förvalta 14 värdepappersfonder. Därutöver förvaltar IKC Fonder tre fonder diskretionärt.


Läs mer om våra fonder >>


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>

0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>