Välkommen till IKC Fonder!

IKC Fonder AB ingår i IKC-koncernen, en finansiell företagsgrupp med huvudkontor i Malmö med filialkontor i Stockholm och Manila. IKC Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att förvalta 12 värdepappersfonder. Därutöver förvaltar IKC Fonder två fonder diskretionärt.


Fonderbjudande >>