Välkommen till IKC Fonder!

IKC Fonder AB ingår i IKC-koncernen, en finansiell företagsgrupp med huvudkontor i Malmö och med kontor i Stockholm. IKC Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att förvalta 11 värdepappersfonder. Därutöver förvaltar IKC Fonder två fonder diskretionärt. 


Fonderbjudande >>