Flexibel blandfond för den försiktige

IKC -50 passar dig som söker en bra bas i ett medellångt sparande eller en stabiliserande del i en långsiktig portfölj då den alltid har minst 50 procent i räntebärande instrument. 

Fondens utgångsläge är ca 35 procents aktieandel och ca 65 procents ränteandel. Den aktiva investeringen sker i aktier, obligationer och fonder på hela den globala aktie- och räntemarknaden men vanligen sker merparten av ränteinvesteringarna på den svenska marknaden.


Fondfakta
Startdatum2010-02-10
StartkursSEK 100
ISINSE0003116706
KursnoteringDagligen
Risknivå3/7
Inträdesavgift0%
Utträdesavgift0%
Förvaltningsavgift1,10%
Ansvariga förvaltareLars Bredenberg

Erland Juhlin

Inge Knutsson
NoteringsvalutaSEK
Fondköp IKC 0-50 >> 
0-50 Mittbild 2018
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

pdfikon_IKCBasfakta för investerare 

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning


Fondfakta

pdf-ikonBasfakta för investerare

 


Startdatum2010-02-10
StartkursSEK 100
ISINSE0003116706
KursnoteringDagligen
Risknivå3/7
Inträdesavgift0 %
Utträdesavgift0 %
Förvaltningsavgift1,50 %
Förvaltningsavgift per år i PPM0,55 %
Ansvarig förvaltareLars Bredenberg
Erland Juhlin
Inge Knutsson
NoteringsvalutaSEK
Fondnummer PPM590463


 

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler och hur man köper och säljer fondandelar, se basfakta för investerare och informationsbroschyr. 

 

pdf-ikonInformationsbroschyr


pdf-ikonFondbestämmelser


pdf-ikonHalvårsredovisning


pdf-ikonÅrsredovisningPlaceringsinriktning

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar alltså mellan 0 - 50 procent.


Fonden är ett bra val för dig som vill ha en hög ränteandel och inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.


Köpa fonden

Läs om hur du köper våra fonder >>


Startdatum2010-02-10
StartkursSEK 100
ISINSE0003116706
KursnoteringDagligen
Risknivå3/7
Inträdesavgift0 %
Utträdesavgift0 %
Förvaltningsavgift1,50 %
Förvaltningsavgift per år i PPM0,55 %
Ansvarig förvaltareLars Bredenberg
Erland Juhlin
Inge Knutsson
NoteringsvalutaSEK
Fondnummer PPM590463
0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>

Marknad

Marknadsbrev

Läs mer >>