Flexibel blandfond för den offensive

Fusion

IKC Fonder AB:s styrelse har beslutat att fonderna IKC Global Healthcare ska fusioneras med IKC 0-100.
Läs mer >>


För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande.
Fondens utgångsläge är ca 75 procents aktieandel och ca 25 procents ränteandel. Den aktiva investeringen sker i aktier, obligationer och fonder på hela den globala aktie- och räntemarknaden men vanligen sker merparten av ränteinvesteringarna på den svenska marknaden. Fonden kan variera andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.


Fondfakta
Startdatum
2009-12-28
Startkurs
SEK 100
ISINkod
SE0003116748
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
4/7
Inträdesavgift
0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift
1,70%
Ansvariga förvaltare
Inge Knutsson
Niklas Hultqvist
Lars Bredenberg
Noteringsvaluta
SEK
Fondköp IKC 0-100 >>


Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan

pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning


Investera -  fonden erbjuds hos följande samarbetspartners 
Avanza Bank
| Folksam
| Fondmarknaden.se 
| Länsförsäkringar Bank 
| Movestic
| Nasdaq OMX
| 
Nord FK
| Nordnet Bank  
(SE)
| Nordnet Bank 
(NO)
| MFEX 
(Fondab)
| SPP Liv
| Söderberg & Partners 


Välkommen att kontakta oss för uppdatering och information
om fonder och förvaltning.


tobias170
Tobias Olsson
Försäljningschef
IKC Fonder AB

Mobil: +46 (0)73 421 72 01
Växel: +46 (0)40 660 70 00
tobias.olsson@ikcfonder.se