Flexibel blandfond för den offensive

För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande.
Fondens utgångsläge är ca 75 procents aktieandel och ca 25 procents ränteandel. Den aktiva investeringen sker i aktier, obligationer och fonder på hela den globala aktie- och räntemarknaden men vanligen sker merparten av ränteinvesteringarna på den svenska marknaden. Fonden kan variera andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.


Fondfakta
Startdatum
2009-12-28
Startkurs
SEK 100
ISINkod
SE0003116748
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
4/7
Inträdesavgift
0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift
1,70%
Ansvariga förvaltare
Lars Bredenberg
Erland Juhlin
Inge Knutsson

Noteringsvaluta
SEK
Fondköp IKC 0-100 >>


 

0-100 Mittbild
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

 

pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

Placeringsinriktning

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.


Fonden är ett utmärkt val för dig som vill placera globalt men som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.


Köpa fonden

Läs om hur du köper våra fonder >>
Startdatum
2009-12-28
Startkurs
SEK 100
ISINkod
SE0003116748
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
4/7
Inträdesavgift
0 %
Utträdesavgift
0 %
Förvaltningsavgift
2,20 %
Förvaltningsavgift hos PPM
0,55%
Ansvarig förvaltare
Lars Bredenberg
Erland Juhlin
Inge Knutsson
Noteringsvaluta
SEK


För vidare information om risker, avgifter, skatteregler och hur man köper och säljer fondandelar, se basfakta för investerare och informationsbroschyr. 

 

pdf-ikonBasfakta för investerare

 

pdf-ikonInformationsbroschyr


pdf-ikonFondbestämmelser


pdf-ikonHalvårsredovisning


pdf-ikonÅrsredovisning0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>