Klagomålshantering

Är du missnöjd med en tjänst som IKC Fonder erbjuder bör du höra av dig snarast möjligt. Vid klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig. Vid klagomål bör du bifoga kopior på relevanta handlingar, namn på ansvarig förmedlare samt vilka medarbetare du haft kontakt med i ärendet.

 

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom fjorton (14) dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Vår ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

 

Kontaktuppgifter klagomålsansvarig
IKC Fonder AB

Att: Alf-Peter Svensson
Box 4155

203 12 Malmö

 

 pdfikon_IKCRiktlinjer klagomålshantering