Aktiefonder


IKC Asien

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i asiatiska bolag eller bolag som har verksamhet i Asien.
Läs mer >>


 


IKC Fastighetsfond


Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet.
Läs mer >>


IKC Filippinerna 

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i filippinska bolag.
Läs mer >>

IKC Global Healthcare

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning genom att investera i en portfölj bestående av bolag inom hela hälsovårdskedjan.
Läs mer >>


IKC Global Infrastructure

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn.
Läs mer >>


IKC Opportunities

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning med särskilt fokus mot tillväxtmarknader. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader.Blandfonder

IKC Sverige Flexibel

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera aktier mellan 0 - 100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

 

Räntefond

IKC Avkastningsfond
Fonden investerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. 
 
Fondförsäkring Folksam

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


Fondförsäkring SEB

IKC FUND LUX 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


IKC FUND LUX 0-100

Fonden är en fond där förvaltaren huvudsakligen placerar i globala marknader. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


IKC FUND LUX World Wide Opportunities

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>

Fondförsäkring Skandia Link

IKC Taktisk Allokering 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC Global Flexibel

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

IKC Tre Euro

Fonden placerar både i svenska och utländska aktie- och räntemarknader. Normalt sett ska fondens innehav fördelas på olika marknader enligt en speciell fördelning.
Läs mer >>