Aktiefonder


IKC Asien

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i asiatiska bolag eller bolag som har verksamhet i Asien.
Läs mer >>


 


IKC Fastighetsfond


Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet.
Läs mer >>


IKC Filippinerna 

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i filippinska bolag.
Läs mer >>


IKC Global Brand

Fonden investerar globalt i företag som har starka och välkända varumärken. De har även bra kassaflöden, resultat och erkänt skickliga företagsledningar.
Läs mer >>


IKC Global Healthcare

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning genom att investera i en portfölj bestående av bolag inom hela hälsovårdskedjan.
Läs mer >>


IKC Global Infrastructure

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn.
Läs mer >>


IKC Opportunities

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning med särskilt fokus mot tillväxtmarknader. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader.


IKC Pension Variabel

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning och kan ha en stor exponering mot tillväxtmarknader när förutsättningarna bedöms gynnsamma.

Blandfonder

IKC Sverige Flexibel

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera aktier mellan 0 - 100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


IKC 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar alltså mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

 

Räntefond

IKC Avkastningsfond
Fonden investerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. 
 
Fondförsäkring Folksam

IKC 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar alltså mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


Fondförsäkring SEB

IKC FUND LUX 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


IKC FUND LUX 0-100

Fonden är en fond där förvaltaren huvudsakligen placerar i globala marknader. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


IKC FUND LUX World Wide Opportunities

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>

Fondförsäkring Skandia Link

IKC Taktisk Allokering 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC Global Flexibel

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

IKC Tre Euro 

Fonden placerar både i svenska och utländska aktie- och räntemarknader. Normalt sett ska fondens innehav fördelas på olika marknader enligt en speciell fördelning.
Läs mer >>