Under oktober 2020 pågår arbetet med att flytta all information om IKCs fonder till www.ikc.se


Läs mer om flytten här >>


Aktiefonder


IKC Fastighetsfond
Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet.
Läs mer >>


IKC Global Infrastructure
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn.
Läs mer >>

IKC Global Trend
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning med särskilt fokus mot tillväxtmarknader. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader.
Läs mer >>


Blandfonder


IKC Sverige Flexibel
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera aktier mellan 0 - 100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

IKC 0-100
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

Räntefond


IKC Avkastningsfond
Fonden investerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär.
Läs mer >>


Fondförsäkring Folksam


IKC 0-100
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


Fondförsäkring SEB


IKC Strategifond
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>


IKC FUND LUX 0-100
Fonden är en fond där förvaltaren huvudsakligen placerar i globala marknader. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


IKC FUND LUX World Wide Opportunities
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


Fondförsäkring Skandia Link


IKC Strategifond
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>


IKC Global Flexibel
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


IKC Tre Euro
Fonden placerar både i svenska och utländska aktie- och räntemarknader. Normalt sett ska fondens innehav fördelas på olika marknader enligt en speciell fördelning.
Läs mer >>