Köp/Sälj/Byt Fonder

Börja spara

1. För att börja spara behöver du fylla i blanketten Anmälan - ny fondsparare (privat) eller Anmälan - ny fondsparare (juridisk).

 

2. Sätt in pengar på fondens konto genom att betala till bankgiro som anges på blanketten.

 

 

 

Befintligt sparande

Om du redan sparar men vill byta fond behöver du endast fylla i blanketten Byte av fond.

 

Valbara fonder - För mer information klicka på länken


 

Fonder 

Bankgiro

IKC Asien Flexibel - andelsklass A 508-2938
IKC Asien Flexibel - andelsklass B 508-3027
IKC Filippinerna Flexibel - andelsklass A 508-3357
IKC Filippinerna Flexibel - andelsklass B 508-3373
IKC Filippinerna Flexibel - andelsklass C
508-3431
IKC Global Brand 775-4583
IKC Sunrise 255-2974
IKC Sverige Flexibel 482-6046
IKC World Wide - andelsklass A 386-4600
IKC World Wide - andelsklass B 512-6081
Fondbytesprogrammet 0-50 483-5211
Fondbytesprogrammet 0-100                         386-5466
FBP Opportunities Flexible - andelsklass A 814-2713
FBP Opportunities Flexible - andelsklass B 181-5117
FBP Pension Variabel 814-2721

 

Blanketter

pdf-ikon Anmälan - ny fondsparare (privat)

pdf-ikon Anmälan - ny fondsparare (juridisk)

pdf-ikon Byte av fond

pdf-ikon Försäljning av fond

pdf-ikon Köp av fond till annan

pdf-ikon Överlåtelse av andelar

pdf-ikon Uppgift om skatterättslig hemvist


Blanketter skickas till IKC Fonder enligt något av alternativen nedan:

  • Skannad kopia: admin@ikcfonder.se

  • Brev: IKC Fonder AB, Box 4155, 203 12 Malmö

  • Fax: 040-660 70 70

Frågor och svar
Vilken kurs får jag?
Om köporder och likvid ankommer fondbolaget innan klockan 11.00 kommer du att få ta del av samma dags NAV-kurs. Detta gäller ej fonderna Asien Flexibel och Filippinerna Flexibel då köporder och likvid måste vara fondbolaget tillhanda innan klockan 06.00 för att ta del av samma dags NAV-kurs. NAV-kursen beräknas morgonen efter kursdag och publiceras dagen därefter i olika media. På din köpnota kommer du att se vilken dags kurs du har fått. När du som kund gör en betalning från din bank till oss via bankgiro är överföringstiden mellan 1-3 bankdagar. Överföringstiden varierar beroende på bank. Var vänlig kontakta din bank om du vill ha mer information om exakt överföringstid.

 
Vad händer efter köpet?
Du får ett välkomstbrev med bekräftelse på ditt köp från IKC Fonder.

När får jag en bekräftelse?
Ca 2-3 bankdagar efter det att din investering registrerats.

Omyndiga
Vid fondsparande åt omyndig skall blanketten "Anmälan - ny fondsparare (privat)" undertecknas av båda vårdnadshavarna.

Marknadsbrev

Vil du veta mer om vår marknadssyn och fondernas utveckling?

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Investera i våra fonder

Bli direktkund hos IKC Fonder

Läs mer här >>