Tillsyn och tillstånd

IKC Fonder AB är ett fondbolag och styrs av de regler som framgår ur lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondbolaget regleras även av andra relaterade lagar och förordningar samt följer olika riktlinjer och rekommendationer från branschorganisationer.

 

Tillsyn
IKC Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Tillstånd

IKC Fonder ABKategori:Fondbolag
Organisationsnummer: 556732-6953
FI Institutnummer058185


Datum för tillståndTyp av tillstånd
2013-07-26Tillstånd för att lämna investeringsråd avseende finansiella instrument enligt 5 kap lagen om investeringsfonder

2009-12-10 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

2009-12-10 Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder


Länk till FI:s hemsida.