Styrelse och ledning

Styrelsens ledamöter 

Joakim Ollén - född 1952

Ordförande

Joakim är sedan 2007 vd i fastighetsbolaget Kunskaps Porten AB, med säte i Malmö. Under de senaste trettio åren har Joakim varit verksam på olika ledande befattningar i den offentliga och privata sektorn. Bland annat på Lantmäteriet, Svenska Kommunförbundet och Akademiska Hus.

 

Eva Tufvesson - född 1954

Ordinarie ledamot

Eva var anställd på IKC Fonder AB mellan 2013-2019. Hon arbetade som försäljningschef för södra och västra Sverige med huvuduppgift att utveckla relationerna med våra distributörer. Mellan 1981-2013 arbetade Eva på Sparbanken Syd. Hon har erfarenhet av ett flertal tjänster inom den finansiella sektorn genom åren. Från slutet av 80- talet arbetade hon som aktiemäklare. Vid bankens konvertering till nytt IT-system hade Eva ett övergripande ansvar för värdepapperssidan. Från 2010 var Eva även produktansvarig i bankens spara/placera organisation. Eva är Swedsec-licensierad.


Frits Carlsen - född 1958

Ordinarie ledamot

Frits arbetar på heltid med styrelseuppdrag i utländska fond- och finansbolag. Han är bosatt i Luxemburg sedan 1995 och har lång erfarenhet från fond, bank och försäkringsbranschen. Hans tidigare befattningar på olika företag i utlandet inkluderar Nordea Investment Funds, Sparinvest, Sal. Oppenheim (Deutsche Bank) samt State Street Alternative Investment Services. Frits är certifierad IoD från The Institute of Directors i London och medlem av branschorganisationen Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA).


Inge Knutsson - född 1955
Ordinarie ledamot

Inge Knutsson, grundare och delägare av IKC-koncernen. I sin roll som chefsförvaltare på IKC Fonder leder han förvaltningsteamet sedan 2009. Han är grundare av den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet som framgångsrikt bedrivit diskretionär förvaltning sedan 1999. 

Ledande befattningshavare

Hans Andersson

VD


Inge Knutsson

Ställföreträdande vd och förvaltare


Alf-Peter Svensson, DLA Piper Sweden KB

Regelefterlevnadsansvarig och klagomålsansvarig

Advokat. Jur.kand, lång erfarenhet från den finansiella sektorn och tidigare bankjurist med inriktning mot värdepappersjuridik hos SEB samt chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission AB.

 

Suzanne Grenz, Änglarum Finanskonsult AB

Internrevision

Partner i Änglarum Finanskonsult AB. Tidigare Finanskonsult och projektledare finansiella sektorn (KPMG Consulting 2000-2001), Skrivarakademin, skapande svenska, litteraturkunskap samt textproduktion (1999)

 

Carl-Johan Fogelberg, PricewaterhouseCoopers

Extern revisor

 

 

Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>