Marknadsbrev

IKC marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events. 


/ Prenumerera / Avprenumerera /

 / Aktuellt marknadsbrev 


brevmars