Marknadsbrev

IKC marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut en gång i månaden. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events. 


/ Prenumerera / Avprenumerera /

 / Aktuellt marknadsbrev 


brevmarsMarknad

Marknadsbrev

Läs mer >>
Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>

0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>