Folksam - rutiner

Nyteckning
Ansökan/ Fondbytesblankett med någon av IKC Fonders fonder skickas till Folksam.

Befintlig försäkring
Fyll i Folksams fondbytesblankett med önskad fondfördelning och skicka till Folksam. Blankett |

IKC 0-100  -  
Fondnummer: 2086

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och förvaltnings avgifter
IKC  0 - 100                                      1,70%
Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.