Aktiefond med starka varumärken

Fonden investerar globalt i bolag som har starka och välkända varumärken. De har även bra kassaflöden, resultat och erkänt skickliga företagsledningar. Bolagen ska tjäna pengar i både hög- 

och lågkonjunktur. 

IKC Global Brand eftersträvar en jämn och stabil avkastning till sina andelsägare även under tider med låg tillväxt i den globala ekonomin. Fonden har låg risk i förhållande till andra jämförbara globala fonder och passar dig som vill placera i stabila och globala företag.

IKC Global Brand finns i andelsklasserna A och B.


Andelsklass

IKC Global Brand A 

IKC Global Brand B


Fondköp

Hur du köper våra fonder 

Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>

Marknad

Event 2019  -  Marknadsbrev

Läs mer >>