Blandfond med fokus på svenska bolag

Eftersom fondens aktieexponering är flexibel utifrån rådande marknadsläge passar IKC Sverige dig som önskar placera långsiktigt i den svenska aktie- och räntemarknaden men inte själv kan eller vill vara aktiv.


Fonden investerar aktivt minst 90 procent på den svenska marknaden. Den allokerar mellan olika tillgångsslag och sektorer och från små upp till stora bolag. Normalt investerar 70 procent i aktier men fondens andel aktier kan variera beroende på det rådande marknadsläget.


Fondfakta
Startdatum2009-12-28
StartkursSEK 100
ISINkodSE0003116730
KursnoteringDagligen
Risknivå5/7
Inträdesavgift0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift1,20%
Förvaltningsavgift per år i PPM
0,55%
Performance fee med high watermark
20% av överavkastning
Ansvariga förvaltareErland Juhlin / Inge Knutsson
Jämförelseindex 
70% av SIXPRX och 30% av OMRX T-BILL
Noteringsvaluta
SEK
Fondnummer PPM
626291
Fondköp  IKC Sverige Flexibel >>Mittbildikcsverigeflexibel
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.    

pdfikon_IKC Basfakta för investerare

  pdfikon_IKCFondbestämmelser 

pdfikon_IKCInformationsbroschyr   

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning 
Fondfakta

pdf-ikonBasfakta för investerare


Startdatum
2009-12-28
Startkurs
SEK 100
ISINkod
SE0003116730
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
5/7
Inträdesavgift
0 %
Utträdesavgift
0 %
Förvaltningsavgift
1,20 %
Förvaltningsavgift per år i PPM
0,55 %
Performance fee med high watermark
20 % av överavkastning
Ansvarig förvaltare
Erland Juhlin & Inge Knutsson
Jämförelseindex
70 % av SIXPRX och 30 % av OMRX T-BILL
Noteringsvaluta
SEK
Fondnummer PPM
626291  pdf-ikonInformationsbroschyr  


pdf-ikonFondbestämmelser


pdf-ikonHalvårsredovisning


pdf-ikonÅrsredovisning


0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>