Blandfond med fokus på svenska bolag

Eftersom fondens aktieexponering är flexibel utifrån rådande marknadsläge passar IKC Sverige dig som önskar placera långsiktigt i den svenska aktie- och räntemarknaden men inte själv kan eller vill vara aktiv.


Fonden investerar aktivt minst 90 procent på den svenska marknaden. Den allokerar mellan olika tillgångsslag och sektorer och från små upp till stora bolag. Normalt investerar 70 procent i aktier men fondens andel aktier kan variera beroende på det rådande marknadsläget.


:
Fonden är tillgänglig för köp hos:
Aktieinvest, Allfunds, Alpcot, Avanza, Fondmarknaden.se, Futur Pension, Garantum FK, Futur Pension, LF Bank, MFEX (Fondab), Movestic, Nordnet, Nord Fondkommission, Skandiabanken, SPP, United Securities, Söderberg & Partners, SAVR.


Fondfakta
Startdatum2009-12-28
StartkursSEK 100
ISINkodSE0003116730
KursnoteringDagligen
Risknivå6/7
Inträdesavgift0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift1,20%
Performance fee med high watermark
20% av överavkastning
Ansvariga förvaltareInge Knutsson
Niklas Hultqvist
Jämförelseindex 
70% av SIXPRX och 30% av OMRX T-BILL
Noteringsvaluta
SEK
Fondköp  IKC Sverige Flexibel >>
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.    

pdfikon_IKC Basfakta för investerare

  pdfikon_IKCFondbestämmelser 

pdfikon_IKCInformationsbroschyr   

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning 
Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>