Skandia Link - rutiner

Nyteckning och befintlig försäkring 
Fyll i fondbytesblankett / nyteckningsansökan och skicka till Skandia.  blankett |

IKC Strategifond  
Fondnummer: 1050
IKC Global Flexibel      
Fondnummer: 1052
IKC Tre Euro  
Fondnummer: 1056


Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och avgifter 
IKC Strategifond 1,10%
IKC Global Flexibel 1,70% 
IKC Tre Euro 1,70%

Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. All avkastning redovisas efter avgifter.