SEB - rutiner

Anslutning

För att ansluta sig till IKC Fonders fondutbud behövs det två blanketter:
Utökat fondutbud     - skickas till SEB  blankett 

Fondbytesblankett   - skickas till SEB  blankett |


IKC Strategifond
Fondnummer: DD9
IKC Fund - Lux 0-100
Fondnummer: 496
IKC Fund – Lux World Wide Opportunities
Fondnummer: 494


Att tänka på
Du måste skicka in blanketten för utökat fondutbud för att få provision på kunden.

Valbara fonder och avgifter

Fond
Årlig avgift enligt faktablad
Förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserIKC Strategifond
1,39 %
1,10 %IKC Fund  Lux 0-100
3,08 %
2,35 %IKC Fund  World Wide Opportunities
3,05 %
2,50 %Fonderna är registrerade i Luxemburg, fullständig information finns HÄR