IKC Tre Euro

Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i fondandelar samt i överlåtbara värdepapper på den
globala aktiemarknaden samt den svenska aktie- och räntemarknaden.

Normalt sett ska fondförmögenheten fördelas på olika marknader enligt följande uppdelning:

- 40 procent på svensk aktiemarknad;
- 50 procent på utländska aktiemarknader;
- 10 procent på svensk räntemarknad;

Allokeringen får avvika med +/- 20 procentenheter på svensk aktiemarknad respektive utländska aktiemarknader.
Placeringar på svensk räntemarknad får avvika med -10 till +40 procentenheter.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är tillgänglig i fondförsäkring hos Skandia Link.

 

Fondfakta
Startdatum2016-06-17
StartkursSEK 100
ISINkodSE0008241350
KursnoteringDagligen
Risknivå5/7
Inträdesavgift0%
Utträdesavgift0%
Förvaltningsavgift1,70%
Lägsta förstagångsinsättningFonden är endast tillgänglig för försäkring hos Skandia
Lägsta månadssparandeFonden är endast tillgänglig för försäkring hos Skandia
Ansvarig förvaltareInge Knutsson
Niklas Hultqvist
Lars Bredenberg
JämförelseindexFonden har inget jämförelseindex
NoteringsvalutaSEK
Fondköp IKC Tre Euro >>IKC Tre Euro Mittbild 2018
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.


pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning
 


pdf-ikonBasfakta för investerare

 

Startdatum2016-06-17
StartkursSEK 100
ISINkodSE0008241350
KursnoteringDagligen
Risknivå5/7
Inträdesavgift0 %
Utträdesavgift0 %
Förvaltningsavgift2,25 %
Lägsta förstagångsinsättningFonden är endast tillgänglig för försäkring hos Skandia
Lägsta månadssparandeFonden är endast tillgänglig för försäkring hos Skandia
Ansvarig förvaltareLars Bredenberg
Inge Knutsson
JämförelseindexFonden har inget jämförelseindex
NoteringsvalutaSEK


pdf-ikonInformationsbroschyr


pdf-ikonFondbestämmelser


pdf-ikonHalvårsredovisning


pdf-ikonÅrsredovisningpdf-ikonBasfakta för investerare

 
Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>