IKC Tre Euro

Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i fondandelar samt i överlåtbara värdepapper på den
globala aktiemarknaden samt den svenska aktie- och räntemarknaden.

Normalt sett ska fondförmögenheten fördelas på olika marknader enligt följande uppdelning:

- 40 procent på svensk aktiemarknad;
- 50 procent på utländska aktiemarknader;
- 10 procent på svensk räntemarknad;

Allokeringen får avvika med +/- 20 procentenheter på svensk aktiemarknad respektive utländska aktiemarknader.
Placeringar på svensk räntemarknad får avvika med -10 till +40 procentenheter.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

 

Fonden är tillgänglig för köp hos:

Skandiabanken, Skandia Liv, United Securities.


Fondfakta
Startdatum2016-06-17
StartkursSEK 100
ISINkodSE0008241350
KursnoteringDagligen
Risknivå5/7
Inträdesavgift0%
Utträdesavgift0%
Förvaltningsavgift1,70%
Lägsta förstagångsinsättning
Lägsta månadssparande
Ansvarig förvaltareInge Knutsson
Niklas Hultqvist
Lars Bredenberg
JämförelseindexFonden har inget jämförelseindex
NoteringsvalutaSEK
Fondköp IKC Tre Euro >>
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.


pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning
 


pdf-ikonBasfakta för investerare

 

Startdatum2016-06-17
StartkursSEK 100
ISINkodSE0008241350
KursnoteringDagligen
Risknivå5/7
Inträdesavgift0 %
Utträdesavgift0 %
Förvaltningsavgift2,25 %
Lägsta förstagångsinsättningFonden är endast tillgänglig för försäkring hos Skandia
Lägsta månadssparandeFonden är endast tillgänglig för försäkring hos Skandia
Ansvarig förvaltareLars Bredenberg
Inge Knutsson
JämförelseindexFonden har inget jämförelseindex
NoteringsvalutaSEK


pdf-ikonInformationsbroschyr


pdf-ikonFondbestämmelser


pdf-ikonHalvårsredovisning


pdf-ikonÅrsredovisningpdf-ikonBasfakta för investerare

 
Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>