Aktiefonder

IKC Asien

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i asiatiska bolag eller bolag som har verksamhet i Asien.


IKC Fastighetsfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj av bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet.


IKC Filippinerna

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i filippinska bolag.


IKC Global Healthcare

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning genom att investera i en portfölj bestående av bolag inom hela hälsovårdskedjan.


IKC Global Infrastructure

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn.


IKC Opportunities

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning med särskilt fokus mot tillväxtmarknader. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader.Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>