Aktiefonder

IKC Asien

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i asiatiska bolag eller bolag som har verksamhet i Asien.
Läs mer >>

IKC Fastighetsfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj av bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet.

Läs mer >>

IKC Filippinerna 

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i filippinska bolag.
Läs mer >>


IKC Global Brand

Fonden investerar globalt i företag som har starka och välkända varumärken. De har även bra kassaflöden, resultat och erkänt skickliga företagsledningar.
Läs mer >>


IKC Global Healthcare

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning genom att investera i en portfölj bestående av bolag inom hela hälsovårdskedjan.
Läs mer >>


IKC Global Infrastructure

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn.
Läs mer >>


IKC Opportunities

 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning med särskilt fokus mot tillväxtmarknader. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader.


IKC Pension Variabel

 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning och kan ha en stor exponering mot tillväxtmarknader när förutsättningarna bedöms gynnsamma.  


 

0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>


Marknad

Event 2019  -  Marknadsbrev

Läs mer >>