Blandfonder


IKC Sverige Flexibel

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera aktier mellan 0 - 100 procent beroende på marknadsläget.


IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget. 

Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>