Fondförsäkring

Folksam

IKC 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar alltså mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

Länsförsäkringar

IKC 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar alltså mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

SEB

IKC Fund- Lux 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>

IKC Fund- Lux 0-100

Fonden är en fond där förvaltaren huvudsakligen placerar i globala marknader. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>

IKC Fund- Lux World Wide Opportunities

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>


Skandia Link

IKC Taktisk Allokering 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC Taktisk Allokering 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna.Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

IKC Tre Euro 

Fonden placerar både i svenska och utländska aktie- och räntemarknader. Normalt sett ska fondens innehav fördelas på olika marknader enligt en speciell fördelning.
Läs mer >>


SPP

IKC 0-50

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar alltså mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>


IKC Sverige Flexible

Fonden placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera andelen aktier mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.

Läs mer >>


IKC Global Brand

Fonden investerar globalt i bolag som har starka och välkända varumärken. Fonden passar dig som vill placera i stabila och globala företag.

Läs mer >>


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>

Marknad

Event 2019  -  Marknadsbrev

Läs mer >>
0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>