Valbara fondförsäkringar

Folksam
IKC 0-100
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.

Läs mer >>

SEB
IKC Fund- Lux 0-100
Fonden är en fond där förvaltaren huvudsakligen placerar i globala marknader. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud. 
Läs mer >>

IKC Strategifond 
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>


IKC Fund- Lux World Wide Opportunities

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud.
Läs mer >>

Skandia Link

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent. 
Läs mer >>

IKC Global Flexibel 

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna.Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget. 
Läs mer >>

IKC Tre Euro 

Fonden placerar både i svenska och utländska aktie- och räntemarknader. Normalt sett ska fondens innehav fördelas på olika marknader enligt en speciell fördelning. 
Läs mer >>


SPP
IKC Strategifond 
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>

IKC 0-100
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>

IKC Sverige Flexibel

Fonden placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera andelen aktier mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.
Läs mer >>
Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>