Aktiefond med infrastruktursatsningar

Denna aktivt förvaltade aktiefond är lämplig för dig med relativt långsiktig placeringshorisont som söker en placering som vanligtvis inte utvecklas som aktiemarknaden i övrigt och därmed ger viss riskspridning.
Efterfrågan på hållbar och miljövänlig infrastruktur ökar p.g.a. åldrade energilösningar och förändringar i klimatet samt utvecklingen inom tillväxtmarknader.
Fonden investerar globalt i aktier inom hela infrastruktursektorn, d.v.s. inom de fyra huvudgrupperna transport (vägar, hamnar, järnvägar, flygplatser), reglerade tjänster (elektricitet, gas, vatten, avlopp), kommunikation (telekom, mobilnät, satellitsystem, tv- och radionät) och sociala tjänster (skolor, sjukhus, myndigheter, rättsväsende). Fondfakta
Startdatum
2016-07-06
Startkurs
SEK 100
ISIN-kod
SE0008434948
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
5/7
Inträdesavgift
0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift
1,40 %
Förvaltningsavgift per år i PPM
0,53%
Performance fee
ingen
Ansvarig förvaltare
Erland Juhlin
Noteringsvaluta
SEK
Fondnummer PPM
933416
Fondköp IKC Global Infrastructure A >>

IKC Global Infrastructure mittbild

Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan. 

pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning
Fondfakta

pdf-ikonBasfakta för investerareStartdatum
2016-07-06
Startkurs
SEK 100
ISIN-kod
SE0008434948
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
5/7
Inträdesavgift
0 %
Utträdesavgift
0 %
Förvaltningsavgift
1,40 %
Förvaltningsavgift per år i PPM
0,53%
Performance fee
ingen
Ansvarig förvaltare
Erland Juhlin
Noteringsvaluta
SEK
Fondnummer PPM
933416
pdf-ikonInformationsbroschyr


pdf-ikonFondbestämmelser


pdf-ikonHalvårsredovisning


pdf-ikonÅrsredovisning
Fondfakta

pdf-ikonBasfakta för investerare


Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn dvs. transporter, såsom exempelvis vägar, hamnar, tåg och färjor, järnvägar och parkeringsanläggningar; reglerade tjänster, exempelvis elektricitet, gas, vatten och avlopp; kommunikation, exempelvis telekom, mobilnät, satellitsystem, tv radio, fibernät och molntjänster samt sociala tjänster såsom skolor, sjukhus, äldrevård och fängelser inklusive byggnader och utrustning. Fonden är en globalfond som placerar utan geografisk begränsning.

Fonden passar dig som vill placera i hela globala infrastruktursektorn och har en långsiktig placeringshorisont.


Köpa fonden

Läs om hur du köper våra fonder >>


 

 


Investera i våra fonder

Investeringssparkonto (ISK) >>

0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>