IKC Global Infrastructure

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn. Fonden passar dig som vill placera i hela globala infrastruktursektorn och har en långsiktig placeringshorisont. IKC Global Infrastructure finns i andelsklasserna A och B.


Andelsklass

IKC Global Infrastructure A

IKC Global Infrastructure B 


Fondköp

Läs om hur du köper våra fonder 
0-100 / 0-50

Vill du inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor? 

Vi erbjuder alternativ med global inriktning >>


Marknad

Marknadsbrev

Läs mer >>