IKC Global Healthcare

Fusion

IKC Fonder AB:s styrelse har beslutat att fonderna IKC Global Healthcare ska fusioneras med IKC 0-100.
Läs mer >>


Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning. Detta genom att investera i en portfölj bestående av bolag inom hela hälsovårdskedjan d.v.s. förebyggande hälsovård, ekologiska livsmedel, kropps- och hudvårdsprodukter, nutrition, läkemedel, medicinteknik, biotech, sjukvård, äldrevård,apotek och sjukförsäkringsbolag. 

IKC Global Healthcare finns i andelsklasserna A och B.


Andelsklass

IKC Global Healthcare A 

IKC Global Healthcare B 


Fondköp

Hur du köper våra fonder