Valbara fonder inom SPP fondförsäkring

IKC 0 - 100

För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande. Fondens utgångsläge är ca 75 procents aktieandel och ca 25 procents ränteandel.

Läs mer >> IKC Strategifond

Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.
Läs mer >>IKC Sverige Flexibel 

Eftersom fondens aktieexponering är flexibel utifrån rådande marknadsläge passar IKC Sverige dig som önskar placera långsiktigt i den svenska aktie- och räntemarknaden men inte själv kan eller vill vara aktiv.
Läs mer >>


Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>