Valbara fondförsäkringar inom Skandia Link fondförsäkring


IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>


IKC Global Flexibel 

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna.Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget.

Läs mer >>


IKC Tre Euro 

Fonden placerar både i svenska och utländska aktie- och räntemarknader. Normalt sett ska fondens innehav fördelas på olika marknader enligt en speciell fördelning.
Läs mer >>