Valbara fondförsäkringar inom SEB fondförsäkring

IKC Fund- Lux 0-100

Fonden är en fond där förvaltaren huvudsakligen placerar i globala marknader. Fonden får omplacera kapitalet mellan 0-100 % i aktierelaterade tillgångar beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud. 

Läs mer >>


IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0 - 50 procent.
Läs mer >>
 

IKC Fund- Lux World Wide Opportunities

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha 40 procent investerat i tillväxtmarknader. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget. Fonden finns bara tillgänglig i SEBs utökade fondutbud. 

Läs mer >>Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>