Fondförsäkring inom Folksam fondförsäkring

IKC 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.

Läs mer >>