Fonderbjudande

IKC Fonder erbjuder aktiefonder, blandfonder, räntefonder samt fonder inom fondförsäkringar, i menyn bredvid kan du läsa mer om fonderna och hur de placerar. 
Köp fonder >>


Hur det började....

När Inge Knutsson på 90-talet arbetade som försäkringsförmedlare träffade han ett stort antal kunder som hade dåligt samvete för att de inte var mer aktiva när det gällde sina placeringar. De hade helt enkelt inte tid eller så saknade de intresse. De behövde med andra ord hjälp med att löpande anpassa sitt sparande och byta fonder allteftersom förutsättningarna förändrades på aktie- och räntemarknaden.


Därför startade han Fondbytesprogrammet 1999, en unik fondplaceringstjänst som bevakar marknaden och löpande flyttar hela eller delar av spararens kapital mellan aktie- och räntefonder beroende på marknadsläget. Modellen har varit mycket framgångsrik, vilket inte minst visade sig 2001 och 2008 då Inge lyckades undvika att dras med i kollapsen på aktiemarknaden. Fondbytesprogrammet växte och blev 2009 IKC Fonder, ett fondbolag som idag erbjuder ett flertal produkter.
Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>