IKC Avkastningsfond

En aktivt förvaltad räntefond med mål om god avkastning till relativt låg risk som ger ett bra alternativ på den svenska räntemarknaden. Fondens medel investeras främst i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer och valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor.Andelsklass

IKC Avkastningsfond A

IKC Avkastningsfond B


Fund Awards 
| Läs mer | 

Fondköp

Hur du köper våra fonder Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>