IKC Avkastningsfond

En aktivt förvaltad räntefond med mål om god avkastning till relativt låg risk som ger ett bra alternativ på den svenska räntemarknaden. Fondens medel investeras främst i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer och valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor.


Andelsklass

IKC Avkastningsfond A

IKC Avkastningsfond B


Awards

 Lipper Fund Awards From Refinitiv 2020 Winner Nordics
 IKC Avkastningsfond, Best Fund Over Past 3 & 5 Years, Bond SEK

 Morningstar Fund Award 2019 Best SEK Corporate Bond Fund

 Lipper Fund Awards From Refinitiv 2019 Winner Nordics
 IKC Avkastningsfond, Best Fund Over Past 3 & 5 Years, Bond SEK

 Lipper Fund Awards 2018 Winner Nordics
 IKC Avkastningsfond, Best Fund Over Past 3 Years, Bond SEK

Fondköp

Hur du köper våra fonder Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>