Futur Pension - rutiner


Nyteckning
Ansökan med någon av IKC Fonders fonder skickas till .....
.

Fyll i ändring av fondfördelning med önskad fondfördelning och skicka handlingen till Futur Pension | blankett |


IKC
Fondnummer: 000 


IKC
Fondnummer: 000 


IKC
Fondnummer: 000

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och avgifter
IKC  0%
IKC  0%
IKC  0%


Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>